Produse

Produse

//

REACH EC 1907/2006

Ultimele noutati

Anunt predare arhiva OLTCHIM
Subscrisele BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center, Et. 3, Sector...
Comunicat de presa privind incidentul din data de 12.12.2017 de pe platforma chimica de la Ramnicu Valcea
Comunicat de presa privind incidentul din data de 12.12.2017 de pe platforma chimica de la Ramnicu Valcea (format pdf)

REACH EC 1907/2006

Activitatea SC OLTCHIM SA se desfasoara prin respectarea legislatei europene aplicabile:

REACH este un nou regulament al Comunitatii Europene cu privire la substantele chimice si utilizarea acestora in conditii de siguranta (CE 1907/2006). Se ocupa cu inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice.
Noua lege a intrat in vigoare la 1 iunie 2007.
Scopul REACH este de a imbunatati protectia sanatatii umane si a mediului, prin identificarea mai bine si mai devreme a proprietatilor intrinseci ale substantelor chimice. In acelasi timp, ar trebui sa fie imbunatatite capacitatea de inovare si competitivitatea industriei chimice a UE.

Regulamentul REACH ofera o mai mare responsabilitate industriei sa gestioneze riscurile legate de substantele chimice si sa ofere informatii cu privire la siguranta acestor substante.
Regulamentul solicita progresiva a celor mai periculoase substante chimice in momentul in care se gasesc alternative corespunzatoare.
Polimerii (ca atare sau in articole), sunt scutiti de la inregistrare. Cu toate acestea, REACH impune producatorilor si importatorilor din UE de monomeri sa-i inregistreze pe acestia la ECHA. Exceptii: Producatorii non-comunitari de polimeri nu sunt supusi ei insisi vreunei obligatii de inregistrare, dar vor trebui sa se bazeze pe un importator UE sa faca acest lucru, sau vor numi un "unic reprezentant" din UE care sa indeplineasca obligatiile de inregistrare.

OLTCHIM s-a angajat sa respecte in intregime cerintele REACH.
A fost finalizata etapa de  inregistrare a tuturor substantelor  incluse in gama noastra de productie  (vezi listele atasate mai jos) si au fost pre-inregistrate toate produsele,  care in conformitate cu prevederile REACH , au termen final de iregistrare la ECHA  in anul 2018.

In prezent, se deruleaza etapa de evaluare, autorizare si restrictionare, OLTCHIM participand alaturi de ceilalti membrii din consortiul de produs, la intocmirea dosarelor tehnice pentru produsele care intra sub incidenta evaluarii . De asemenea se continua activitatea de cooperare cu secretariatele consortiilor in care OLTCHIM este membru (PO, polioli, DEHP , DCP), pe probleme legate de implementarea si respectarea cerintelor REACH.

Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanĊ£elor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, prin care se permite facilitarea comertului mondial, protejandu-se in acelasi timp sanatatea unama si mediul.
Regulamentul garanteaza un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului, precum si libera circulatie a substantelor chimice si a amestecurilor, contribuind la imbunatatirea competitivitatii si a inovatiei.
Toate fisele cu date de securitate corespunzatoare produselor OLTCHIM au fost intocmite conform cerintelor regulamentelor mai sus mentionate ( sunt incluse noile etichetari si clasificari, frazele de preventie si pericol corespunzatoare, precum si scenariile de siguranta la expunere).  De asemenea toate etichetele de produs au fost elaborate prin respectarea regulamentelor respective.

LISTA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE INREGISTRATE CONFORM REGULAMENTULUI REACH-OLTCHIM-Rm.Valcea

Nr. crt.
 Denumire chimica Numar CAS Numar EC Numar inregistrare
 1. Soda caustica 1310-73-2 
 215-185-5 
 01-2119457892-27-0065
 2. Clor 7782-50-5 
 231-959-5 
 01-2119486560-35-0033
 3. Acid Clorhidric 7647-01-0 
 231-595-7 
 01-2119484862-27-0079
 4. Hipoclorit de sodium 7681-52-9 
 231-668-3 
 01-2119488154-34-0039
 5. Clorura de vinil 75-01-4 
 200-831-0 
 01-2119458772-30-0020
 6. Dioctilftalat 117-81-7 
 204-211-0 
 01-2119484611-38-0008
 7. Anhidrida Ftalica 85-44-9 
 201-607-5 
 01-2119457017-41-0012
 8. i-Butanol 78-83-1 
 201-148-0 
 01-2119484609-23-0009
 9. n-Butanol 71-36-3 
 200-751-6 
 01-2119484630-38-0014
 10. Octanol 104-76-7 
 203-234-3 
 01-2119487289-20-0009
 11. Dicloretan 107-06-2 
 203-458-1 
 01-2119484658-20-0030
 12. Diclorpropan 78-87-5 
 201-152-2 
 01-2119557878-16-0000
 13. Propilenoxid 75-56-9 
 200-879-2 
 01-2119480483-35-0076
 14. Propilenglicol 57-55-6 
 200-338-0 
 01-2119456809-23-0012
 15. Dipropilenglicol 25265-71-8 
 246-770-3 
 01-2119456811-38-0008
 16. Dietilenglicol 116-46-6 
 203-872-2 
 01-2119457857-21-0038
 17. Propilenglicol propoxilat 25322-69-4 
 500-039-8 
 01-2119457556-29-0006
 18. Glicerol propoxilat 25791-96-2 
 500-044-5 
 01-2119484612-36-0000
 19. Sucroza propoxilata 9049-71-2 
  500-029-3 
 01-2119458874-24-0009
 20. D-Glucitol propoxilat 52625-13-5 
 500-118-7 
 01-2119463266-36-0009
 21. Etilendiamina propoxilata 25214-63-5 
 500-035-6 
 01-2119471485-32-0005
 22. Dietanolamina propoxilata 35176-06-8 
 500-085-9 
 01-2119467171-43-0002
 23. Trietanolamina propoxilata 37208-53-0 
 500-094-8 
 01-2119463472-39-0002
 24. Oxid de calciu ( var) 1305-78-8 
 215-138-9 
 01-2119475325-36-0133
 25. Lapte de var 1305-62-0 
 215-137-3 
 01-2119475151-45-0153

LISTA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE INREGISTRATE CONFORM REGULAMENTULUI REACH - DIVIZIA PETROCHIMICA BRADU

Nr. crt.
 Denumire chimica Numar CAS Numar EC Numar inregistrare
 1. Benzen          
71-43-2 
200-753-7 
01-2119484609-23-0009
 2. Benzina cu cont. scazut de aromate           
93165-55-0 
296-942-7 
01-2119659841-30-0000
 3. Benzina cu cont. ridicat de aromate           
68-516-20-1 
271-138-9 
01-2119659841-30-0000
 4. Benzina de piroliza           
68-606-10-0 
271-726-5 
01-2119474887-17-0013
 5. Etilen oxid           
75-21-8 
200-849-9 
01-2119432402-53-0252
 6. Etilena           
74-85-1 
200-815-3 
01-2119462827-27-0144
 7. Fractie BT         
 68410-91-9 
270-093-2 
01-2119826256-38-0000
 8. Fractie C4 hidrogenata           
92045-23-3 
295-405-4 
01-2119474204-43-0025
 9. Fractie C4 nehidrogenata
68955-28-2 
273-265-5 
01-2119485494-27-0021
 10. Monoetilenglicol           
107-21-1 
203-473-3 
01-2119456816-28-0054
 11. Propan           
74-98-6 
200-827-9 
01-2119486944-21-0044
 12. Propilena           
115-07-1 
204-062-1 
01-2119447103-50-0146
 13. Toluen           
108-88-3 
203-625-9 
01-2119471310-51-0048
 14. Ulei de piroliza         
 64742-90-1 
265-193-8 
01-2119485585-24-0024
 15. Xilen           
1330-20-7 
215-535-7 
01-2119488216-32-0024