Relatia cu investitorii

Relatia cu investitorii

//

Adunari Generale ale Actionarilor

Ultimele noutati

ANUNT VANZARE PACHET ZONA PIP DIN INCINTA PLATFORMEI PETROCHIMICE BRADU (ARGES)
Subscrisele BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center, Et. 3, Sector...
Comunicat de presa privind incidentul din data de 12.12.2017 de pe platforma chimica de la Ramnicu Valcea
Comunicat de presa privind incidentul din data de 12.12.2017 de pe platforma chimica de la Ramnicu Valcea (format pdf)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30 aprilie/1 mai 2012

Descriere Documente
Convocatorul Adunarii Generale  

Convocator.pdf

Convening notice.pdf
Formular de Procura speciala
Formular de procura speciala.doc

Form for special proxy.doc
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.doc

Form for voting by correspondence.doc
Situatia actiunilor si drepturilor de vot Situatia actiunilor si a drepturilor de vot.pdf

Status of shares and voting rights.pdf
Documente si materiale informative AGOA * Raportul anual 2011 al Consiliului de Administrate intocmit conform reglementarilor CNVM.pdf
Situatii financiare individuale pentru anul 2011 intocmite conform OMFP 3055/2009.pdf
Opinie auditor privind situatiile financiare individuale.pdf
Independent Auditor's Report on Unconsolidated Financial Statements.pdf
Raportul administratorilor privind situatiile financiare consolidate aferente anului 2011.pdf
Situatii financiare consolidate pentru anul 2011 intocmite conform IFRS.pdf
Opinie auditor privind situatiile financiare consolidate.pdf
Independent Auditor's Report on Consolidated Financial Statements.pdf
Raport de audit intern privind pronuntarea AGA asupra descarcarii de gestiune a CA pentru anul 2011.pdf
Nota privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.pdf
Nota privind fundamentarea Programului de investitii pentru anul 2012.pdf
Programul de investitii pentru anul 2012.pdf
Nota AGOA privind propunerea de confirmare ca administrator a d-lui Adrian-Catalin Bulboaca.pdf
CV Adrian- Catalin Bulboaca.pdf
Proiecte de hotarari AGOA

Proiecte de hotarari AGOA.pdf

OGMS draft decisions .pdf
Hotarari AGOA Hotarari AGOA.pdf

* Nota: In data de 03.04.2012 am procedat la inlocuirea urmatoarelor materiale: situatii financiare individuale, situatii financiare consolidate si draftul opiniilor auditorului.Acestea au fost inlocuite cu variantele semnate de persoanele responsabile si auditorul financiar.Precizam ca aceasta ultima varianta nu prezinta modificari de date/informatii,etc fata de cea postata in data de 30.03.2012.